Phân loại nghiên cứu thị trường (2)

Phân loại nghiên cứu thị trường (2)

(3) Theo nguồn thông tin thu thập: Nghiên cứu nội nghiệp (desk research) và Nghiên cứu hiện trường (field research)...

phan loai nghien cuu thi truong 01

Phân loại nghiên cứu thị trường (1)

Nghiên cứu thị trường (market research) là một mảng không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin...