Bản brief đằng sau chiến dịch “Just Do It” của Nike

Bài viết của Jerome Conlon, Giám đốc Kế hoạch & Marketing, Nike. Bài viết được đăng trên tạp chí Branding...

top 10 thuong hieu de nho nhat 01

Top 10 thương hiệu dễ nhớ nhất

Người tiêu dùng tại Mỹ và Anh cho rằng Nike, Apple, Coca-Cola và McDonald’s là những logo dễ nhớ nhất,...