insight khach hang 01

5 sai lầm trong việc tìm kiếm insight khách hàng

Ngày nay, có rất nhiều cách thức để các doanh nghiệp có thể thu thập thông tin, từ đó dẫn...

Phân loại nghiên cứu thị trường (2)

Phân loại nghiên cứu thị trường (2)

(3) Theo nguồn thông tin thu thập: Nghiên cứu nội nghiệp (desk research) và Nghiên cứu hiện trường (field research)...

phan loai nghien cuu thi truong 01

Phân loại nghiên cứu thị trường (1)

Nghiên cứu thị trường (market research) là một mảng không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin...

phan tich nhan to efa

Phân tích nhân tố khám phá EFA là gì?

Phân tích nhân tố (EFA - Exploratory Factor Analysis) là phân tích được sử dụng chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu.

market-research-mistakes

Những sai lầm thường gặp trong nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu về thị trường và...