Tài liệu marketing

Tập hợp các tài liệu về marketing (digital marketing, market research, branding,…) được biên soạn một cách kỹ lưỡng và vốn chỉ dành riêng cho các học viên khi tham gia các khóa học tại Công ty Cổ phần WMS.

Gồm bộ tài liệu do Google biên soạn và tài liệu do WMS biên soạn dành riêng cho các học viên khóa học Chuyên gia Internet Marketing. Đầy đủ các nội dung như Search Ads, Display Ads, Youtube Ads, Shopping Ads và Mobile Ads

Tài liệu do Công ty Cổ phần WMS biên soạn dựa trên tài liệu của Facebook. Đây là tài liệu dành riêng cho họ viên khóa học Chuyên gia Internet Marketing

SEO

Tài liệu do Công ty Cổ phần WMS biên soạn, dành riêng cho các học viên khóa học Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) hoặc Chuyên gia Internet Marketing

Tài liệu do Công ty Cổ phần WMS biên soạn một cách kỹ lưỡng và vốn chỉ dành riêng cho học viên khóa học Chuyên gia Internet Marketing

Trọn bộ tài liệu Digital Marketing, gồm Tổng quan về Digital Marketing, Google Ads, Google Analytics, Facebook Marketing, A/B Testing, Content Marketing, Email Marketing

Tài liệu do Công ty Cổ phần WMS biên soạn một cách kỹ lưỡng và vốn chỉ dành riêng cho học viên tham gia các khóa học

Tài liệu do Công ty Cổ phần WMS biên soạn một cách kỹ lưỡng và vốn chỉ dành riêng cho học viên khóa học Nghiên cứu thị trường