fbpx
principles of marketing quiz 01

Nguyên lý Marketing

Lưu ý:

• Bài quiz có 40 câu (trong tổng số hơn 500 câu)
• Tổng thời gian làm bài là 50 phút
• Hệ thống sẽ gửi đáp án chi tiết qua email

Bạn đã sẵn sàng?

Họ và tên
Email