fbpx
facebook ads quiz

Facebook Ads Quiz

Lưu ý:

• Bài quiz có 40 câu
• Tổng thời gian làm bài là 50 phút
• Hệ thống sẽ gửi đáp án chi tiết qua email

Bạn đã sẵn sàng?

Họ và tên
Email
close

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

Thông tin khóa học Nghiên cứu thị trường