fbpx
marketing ebooks

MARKETING EBOOKS

Trang này cung cấp các quyển sách giáo trình hay về marketing dưới dạng ebook. Bạn có thể mua từng quyển hoặc mua trọn bộ để được hưởng chiết khấu lên đến 50%.

Tác giả: Philip Kotler
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

E-commerce_Business-Technology-Society, Global Edition, Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver

Tác giả: Kenneth C. Laudon
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Electronic Ecommerce, Gary P. Schneider, 9th Edition

Tác giả: Gary P. Schneider
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

eMarketing - The essential guide to marketing in a digital world, 5th edition, Rob Stokes

Tác giả: Rob Stokes
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Digital Marketing Management - A handbook for the current (or future) CEO, Debra Zahay

Tác giả: Debra Zahay
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Essentials of Marketing Research, 3th, Joseph R. Hair, Mary Wolfinbarger Celsi, David J. Ortinau, Robert P. Bush

Tác giả: Joseph R. Hair
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Advertising and Promotion_ An Integrated Marketing Communications Perspective, George E. Belch & Michael A. Belch

Tác giả: George E. Belch
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

International Marketing, 15th, Philip R. Cateora, Mary C. Cilly, John L. Graham

Tác giả: Philip R. Cateora
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th, Kevin Lane Keller

Tác giả: Kevin Lane Keller
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Marketing 3.0 - From products to customers to the human spirit - Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan

Tác giả: Philip Kotler
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

Marketing 4.0 - Moving from traditional to digital - Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan

Tác giả: Philip Kotler
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $3.00

tai lieu digital document

Tổng số: 12 ebooks
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Giá: $18.00

close

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

Thông tin khóa học Nghiên cứu thị trường