e-library

Thư viện

Trang này cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau về marketing được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, như các ebooks, các tài liệu chuyên đề, các quiz,..

marketing ebooksMarketing ebooks

Tập hợp các ebook về marketing như Nguyên lý marketing, Nghiên cứu marketing, Digital marketing, Thương mại điện tử, Quản trị sản phẩm, Quản trị thương hiệu, Quản trị bán lẻ… Xem thêm >>

digital marketing documentsTài liệu Digital Marketing

Tập hợp các tài liệu về digital marketing như Quảng cáo Google Adwords (Search Ads, Display Ads, Mobile Ads, Video Ads và Shopping Ads), SEO, Facebook Ads, Email Marketing, Content Marketing, WordPress,… Xem thêm >>

google certification examNgân hàng câu hỏi và đáp án thi Chứng chỉ Google Ads

Trang này tập hợp ngân hàng câu hỏi và đáp án các bài thi lấy chứng chỉ Google Ads như: Search Ads, Display Ads, Video Ads, Mobile Ads, Shopping Ads và Measurement. Bộ câu hỏi và đáp án luôn được cập nhật mới nhất. Xem thêm >>

digital marketing quizDigital Marketing Quiz

Tập hợp các bài quiz để đọc giả có thể tự đánh giá trình độ của mình cũng như chuẩn bị cho các bài thi lấy chứng chỉ của Google, Facebook, GetResponse,… Xem thêm >>