Phan Trọng Việt

Các bạn nếu có điều kiện nên tham gia khóa học marketing của thầy Dũng. Về chuyên sâu thì mình không đánh giá được nhưng về kĩ năng và tư duy kiến thức thì đảm bảo bạn sẽ không thất vọng. Bạn sẽ có được nền tảng để giúp ích công việc và định hướng kinh doanh.
[readmore-link align=”center” button=”Xem tất cả” links=”https://wms.vn/testimonials”]