Nguyễn Hoàng Nam

“Học digital marketing của Thầy Dũng đúng nghĩa là học sâu từ cốt lõi, bản chất của digital, nhìn những con số có thể đánh giá được hành vi của khách hàng và có thể thấy được các chiến dịch đó hiệu quả thế nào và không hiệu quả chỗ nào để từ đó có thể cải tiến lại sao cho hiệu quả.

Tôi đã tham gia rất nhiều khóa học, vẫn cứ nghĩ đi học để ôn lại kiến thức thôi. Ôi trời, Thầy Dũng dạy toàn những kiến thức mà tôi chưa bao giờ nghe cả. Cứ nghĩ mình cũng biết nhiều lắm rồi mà thật sự hàng trăm thứ chưa biết luôn.

Cám ơn Thầy Dũng đã truyền đạt kiến thức gần như đầy đủ của ngành digital marketing.”