Nghiên cứu thị trường

7.500.000 đồng

Khóa học dành cho các nhà quản lý, các chuyên viên, nhân viên marketing và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu thị trường.

Category:

Description

Là một nhà quản lý, bạn sẽ phải thường xuyên đối mặt với việc ra các quyết định, ví dụ như việc phát triển sản phẩm mới, phát triển thị trường mới, xây dựng một chiến lược tiếp thị và đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị đó,… Và để ra các quyết định, nhà quản lý cần có thông tin. Quyết định càng quan trọng thì đòi hỏi thông tin phải càng tin cậy. Ngày nay, mọi thứ, từ thị trường cho đến nhu cầu, đặc điểm và hành vi của khách hàng đang thay đổi một cách nhanh chóng, vì vậy việc dựa trên kinh nghiệm để ra các quyết định là cực kỳ rủi ro. Thay vào đó, nhà quản trị cần những dữ liệu từ kết quả của quá trình nghiên cứu thị trường một cách bài bản. Từ đó, dẫn đến việc các nhà quản lý rất quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu thị trường.

Khóa học dành cho các nhà quản lý, các chuyên viên, nhân viên marketing và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu thị trường.