Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1)

Công ty Cổ phần WMS là đối tác marketing cho một số dự án BĐS của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) – Bộ Xây dựng. Một số dự án BĐS của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) mà WMS tham gia thực hiện marketing:

Các hoạt động mà WMS triển khai cho 2 dự án BĐS này gồm có:

  • Thiết kế website
  • Quảng cáo Adwords và Facebook Ads