Cryptaur ICO

Cryptaur là dự án đồng tiền mã hóa (cryptocurrency) do doanh nhân Dmitry Buriak và đội ngũ của mình khởi sướng. Cryptaur là một hệ sinh thái phân tán dựa trên Ethereum hoạt động như một khuôn mẫu cho các dịch vụ P2P (peer-to-peer) chuyên biệt không giới hạn (dApps), mà các nhà cung cấp và người tiêu dùng có thể tương tác trực tiếp và tăng hiệu quả kinh tế của tất cả các giao dịch được thực hiện trong hệ sinh thái. Các tính năng độc đáo của hệ sinh thái Cryptaur bao gồm:

  • Phương tiện thanh toán toàn cầu – Cryptaur token (CPT)
  • Nền tảng thanh toán đa chức năng – Cryptaur Pay (CPP)
  • Hệ thống quản lý vốn xã hội (SCMS)
  • Hệ thống bảo vệ quyền lợi người sử dụng toàn cầu (URPS)

Cryptaur được tạo ra nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của tất cả các giao dịch bằng việc “loại bỏ” tất cả những trung gian, ví dụ như ngân hàng, các tổ chức tín dụng,… và làm cho các giao dịch diễn ra tức thì, minh bạch, an toàn và hiệu quả. Mục tiêu này sẽ đạt được bằng việc tạo ra một hệ sinh thái phân tán dựa trên công nghệ blockchain và giúp người dùng tương tác theo kiểu một – một (peer-to-peer) dễ dàng. Hệ sinh thái Cryptaur sẽ được sử dụng bởi nhiều người tiêu dùng, cũng như những người bán hàng và cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới.

Công ty Cổ phần WMS thực hiện tất cả các hoạt động marketing online cho hoạt động ICO giai đoạn 3 và 4 của dự án tại thị trường Việt Nam.