Công ty Cổ phần Vindotcom

Công ty Cổ phần Vindotcom được chính thức thành lập vào tháng 05/2015, là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, viễn thông và tích hợp hệ thống. Sứ mệnh của Vindotcom là tạo ra các giải pháp công nghệ hiện đại nhất giúp khách hàng doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi thế cạnh tranh.