Nguyễn Ngọc Tú

(Technology Consulting Manager at WMS, Giảng viên Đại học Hoa Sen)

ThS. Nguyễn Ngọc Tú – Technology Consulting Manager, Công ty Cổ phần WMS & Giảng viên khoa KHCN – Đại học Hoa Sen