Top 10 thương hiệu dễ nhớ nhất

Người tiêu dùng tại Mỹ và Anh cho rằng Nike, Apple, Coca-Cola và McDonald’s là những logo dễ nhớ nhất, theo một nghiên cứu gần đây của Siegel + Gale.

Báo cáo dựa trên dữ liệu của một cuộc khảo sát khoảng 3,000 người tại Mỹ và Anh. Nhà nghiên cứu đưa là logo của top 100 thương hiệu và hỏi người tham gia khảo sát tên thương hiệu và mô tả cái mà họ dễ nhớ nhất.

top 10 thuong hieu de nho nhat 01

Nike, Apple, McDonald’s và Coca-Cola là 4 thương hiệu dễ nhớ nhất

Kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt giữa 2 thị trường là Mỹ và Anh.

top 10 thuong hieu de nho nhat 02

Có sự khác biệt về kết quả nghiên cứu ở 2 thị trường Mỹ và Anh

Minh Đức