Phân loại nghiên cứu thị trường (1)

Nghiên cứu thị trường (market research) là một mảng không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong việc hoạch định chiến lược marketing tổng thể hoặc các chiến lược chức năng, ví dụ như chiêu thị, nhân sự, sản xuất, phân phối,… Nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động quảng cáo, các sự kiện và các chiến dịch mà doanh nghiệp đã và đang triển khai. Nghiên cứu thị trường ngày càng quan trọng trong thị trường ngày càng cạnh tranh ngày nay.

Liên quan đến market research chúng ta nghe rất nhiều các khái niệm khác nhau, ví dụ như nghiên cứu cơ bản (basic research), nghiên cứu dụng dụng (applied research), nghiên cứu định tính (qualitative research), nghiên cứu định lượng (quantitative research),… Vậy các dạng nghiên cứu này khác nhau ở điểm nào? Chúng tôi sẽ làm rõ các khái niệm trên trong bài viết này.

Trong nghiên cứu thị trường, người ta phân loại nghiên cứu thành những dạng khác nhau dựa theo những tiêu chí khác nhau, cụ thể như sau:

(1) Theo mức độ tổng quát hóa của kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu cơ bản (basic research) và Nghiên cứu ứng dụng (applied research)

Nghiên cứu cơ bản hay còn gọi là nghiên cứu hàn lâm ám chỉ các nghiên cứu với mục đích chính là “làm giàu” kho tàng kiến thức cho nhân loại. Kết quả nghiên cứu thường đưa đến những nền tảng lý thuyết mới, có mức độ tổng quát cao và có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp hoặc nhiều lĩnh vực.

phan loai nghien cuu thi truong 02
Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng thì ngược lại. Mục đích chính của nghiên cứu ứng dụng là để giải quyết một vấn đề cụ thể của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Cũng chính vì vậy mà tính tổng quát hóa của nghiên cứu ứng dụng thấp, nhưng nó lại hữu hiệu để giải quyết vấn đề cụ thể cho doanh nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về market research, các bạn có thể tham khảo Khóa học Nghiên cứu thị trường như bên dưới.

khoa hoc market research

Khóa học Nghiên cứu thị trường của Công ty Cổ phần WMS được thiết kế nhằm trang bị cho các nhà quản lý các kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai hệ thống thu thập thông tin thị trường nhằm cung cấp dữ liệu chắc chắn cho việc ra các quyết định. Khóa học phù hợp cho các nhà quản lý, các chuyên viên, nhân viên marketing và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Xem thêm

(2) Theo cách thức thu thập, mô tả và xử lý dữ liệu: Nghiên cứu định tính (qualtitative research) và Nghiên cứu định lượng (quantitative research)

Nghiên cứu định tính ám chỉ việc chúng ta mô tả, quan sát và thu thập dữ liệu ở dạng định tính, không lượng hóa được. Nghiên cứu định tính thường liên quan tới những câu hỏi mở (opened question). Nó giúp người nghiên cứu có thể tìm kiếm thông tin một cách đa dạng hoặc tìm hiểu sâu về một vấn đề nào đó.

phan loai nghien cuu thi truong 01
Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng

Ngược lại, nghiên cứu định lượng là nghiên cứu mà chúng ta sẽ thu thập dữ liệu ở dạng định lượng, tức dữ liệu có khả năng lượng hóa và xử lý bằng các công cụ thống kê. Nghiên cứu định lượng thường thông qua những câu hỏi đóng (closed question). Nghiên cứu định lượng không giúp người nghiên cứu hiểu sâu hoặc khám phá vấn đề mới, tuy nhiên nó có khẳ năng giúp người nghiên cứu khẳng định vấn đề nghiên cứu nếu được thực hiện trên quy mô lớn và đúng cách.

Cũng có thể cho rằng nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là hai trường phái nghiên cứu khác nhau và mỗi trường phái có ưu – nhược điểm và mục đích riêng. Và trong thực tiễn nghiên cứu người ta thường áp dụng cả 2 dạng nghiên cứu này trong cùng một nghiên cứu, với nghiên cứu định tính ở giai đoạn đầu và nghiên cứu định lượng ở giai đoạn sau.

(còn tiếp)

Trần Trí Dũng