Các tham số đánh giá chất lượng quảng cáo Facebook Ads

Trong quảng cáo Facebook Ads, có 3 tham số đánh giá chất lượng quảng cáo là Quality Ranking (Xếp hạng chất lượng), Engagement Rate Ranking (Xếp hạng tỷ lệ tương tác) và Conversion Rate Ranking (Xếp hạng tỷ lệ chuyển đổi). Mỗi tham số giúp chúng ta đánh giá một khía cạnh nhất định, và sự kết hợp của 3 tham số sẽ cho cái nhìn tương đối đầy đủ hơn.

Bài viết này, mình xin giải thích ý nghĩa của 3 tham số này.

Đầu tiên là Quality Ranking (Xếp hạng/điểm chất lượng)

Quality Ranking là một tham số dùng để đánh giá chất lượng của quảng cáo (ad’s perceived quality) trong sự so sánh với các quảng cáo hướng tới cùng đối tượng khách hàng với quảng cáo của bạn.

Facebook đo lường chất lượng quảng cáo thông qua các tín hiệu khác nhau, như phản hồi từ những người xem hoặc ẩn quảng cáo và đánh giá các thuộc tính chất lượng thấp trong quảng cáo (low-quality attributes), chẳng hạn như quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo, giữ thông tin (withholding information), từ ngữ giật gân (sensationalized language) và tương tác mồi nhử (engagement bait). 

đánh giá hiệu quả facebook ads

Các tham số đánh giá hiệu quả facebook ads

Tham số này phản ánh sự liên quan của quảng cáo (ad’s relative performance) trong khoảng thời gian mà bạn chạy quảng cáo. Tham số được xếp hạng thành 5 mức độ sau, với mức trung bình (average) tượng trưng cho mức độ phần trăm từ 35-55% và mức trên trung bình (above average) là từ 55% trở lên.

  • Above average
  • Average
  • Below average (Bottom 35% of ads)
  • Below average (Bottom 20% of ads)
  • Below average (Bottom 10% of ads)

Điểm Quality Ranking là Below average (Bottom 20% of ads) nghĩa là chất lượng quảng cáo của bạn nằm trong số 20% các quảng cáo có chất lượng tệ nhất nhắm tới cùng đối tượng mà bạn nhắm tới. Nói cách khác, có khoảng 80% các quảng cáo nhắm đến đối tượng mà bạn đang hướng tới, có chất lượng cao hơn quảng cáo của bạn.

Lưu ý là điểm Quality Ranking không khả dụng khi quảng cáo có ít hơn 500 lượt hiển thị (impressions).

Tham số thứ hai là Engagement Rate Ranking (Xếp hạng/điểm tỷ lệ tương tác)

Tham số này đánh giá tỷ lệ tương tác kỳ vọng (expected engagement rate) của quảng cáo. Engagement Rate Ranking là xác suất (khả năng) người dùng tương tác với quảng cáo của bạn khi nó được hiển thị.

Tương tác bao gồm các hành động reaction (like, love,…), comment, share, click và tương tác với quảng cáo chẳng hạn như like trang hay click để xem đầy đủ hình ảnh. Và cũng giống như tham số Quality Ranking, facebook đánh giá dựa trên hành động trước đó của khách hàng mà bạn hướng tới và hiệu suất của quảng cáo trong quá trình đấu thầu (ad auction). Tất nhiên, tham số này cũng được đánh giá trong sự so sánh với các quảng cáo hướng tới cùng đối tượng khách hàng với quảng cáo của bạn.

Và tham số này cũng có 5 mức độ tương tự như tham số Quality Ranking.

Lưu ý là việc mồi tương tác (engagement baiting), chẳng hạn như “yêu cầu” hay kêu gọi người dùng like và comment không cải thiện hiệu suất quảng cáo của bạn. Và tham số này cũng không khả dụng khi quảng cáo ít hơn 500 lượt hiển thị hoặc các quảng cáo với các mục tiêu như ad recall lift, hiển thị (impression), tiếp cận (reach), hay các quảng cáo dạng chuyển đổi tùy chỉnh (custom conversion).

Tham số thứ ba là Conversion Rate Ranking (Xếp hạng/điểm tỷ lệ chuyển đổi)

Tham số này đánh giá tỷ lệ chuyển đổi kỳ vọng (expected conversion rate) của quảng cáo. Tất nhiên, tham số cũng được đánh giá trong sự so sách với những quảng cáo có cùng mục tiêu và đối tượng khách hàng.

Tham số cũng được chia thành 5 mức độ, giống như 2 tham số phía trên.

Các bạn cũng cần lưu ý là thông thường có sự khác biệt lớn về tỷ lệ chuyển đổi giữa các danh mục sản phẩm và dịch vụ khác nhau, do bản chất của sản phẩm và dịch vụ đó.

Tham số cũng không khả dụng cho những quảng cáo có lượt hiển thị ít hơn 500 và những quảng cáo tối ưu cho các mục tiêu như ads recall lift, hiển thị (impressions), tiếp cận (reach) và các mục tiêu chuyển đổi tùy chỉnh (custom conversion).

Lưu ý là 3 tham số này nhằm chẩn đoán sự liên quan của quảng cáo (ad relevance), và không có trên cấp độ chiến dịch (campaigns) hay nhóm quảng cáo (ad sets), mà chỉ có trên quảng cáo (ads). Và các tham số này được ước lượng (estimate), thay vì tính toán một cách chính xác tuyệt đối.