fbpx
marketing digital agency

Công ty Cổ phần WMS

Công ty Cổ phần WMS được thành lập nhằm giúp các doanh nghiệp với ngân sách marketing giới hạn triển khai các hoạt động marketing một cách có hiệu quả, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Play Video

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần WMS được thành lập năm 2015, bởi một nhóm giảng viên và cựu sinh viên, mà đứng đầu là ThS. Trần Trí Dũng, Giảng viên chuyên ngành marketing, Đại học Hoa Sen. 

wms

Tầm nhìn & sứ mệnh

Công ty Cổ phần WMS được thành lập nhằm giúp các doanh nghiệp với ngân sách marketing hạn chế triển khai các hoạt động marketing một cách có hiệu quả, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Triết lý kinh doanh

Công ty Cổ phần WMS theo đuổi triết lý kinh doanh “Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội”. Chúng tôi cho rằng thành công của mình được đo bằng những đóng góp của công ty cho cộng đồng doanh nghiệp.

wms

Giá trị cốt lõi

WMS đã, đang và sẽ theo đuổi các giá trị cốt lõi như sau: Trung thực, trách nhiệm, tận tụy, tư duy, cộng tác và dẫn đầu.