Video phần Youtube Ads

Đây là những video trong phần Youtube Ads, một module trong khóa học Chuyên gia Internet Marketing. Bạn có thể mua riêng từng module hoặc mua trọn bộ video của khóa học để tiết kiệm chi phí hơn.

Phần này gồm 5 videos, trung bình mỗi video khoảng 45 phút, chuẩn full HD.