Video phần WordPress

Đây là những video trong phần Thiết kế website bằng WordPress, một module trong khóa học Chuyên gia Internet Marketing. Bạn có thể mua riêng từng module hoặc mua trọn bộ video của khóa học để tiết kiệm chi phí hơn.

Bên dưới là một video trong series này.

Phần này gồm 11 videos, trung bình mỗi video khoảng 45 phút, chuẩn full HD