Video phần Google Ads

Đây là những video trong phần Google Ads, một module trong khóa học Chuyên gia Internet Marketing. Bạn có thể mua riêng từng module hoặc mua trọn bộ video của khóa học để tiết kiệm chi phí hơn.

Phần này gồm 19 videos, trung bình mỗi video khoảng 45 phút, chuẩn full HD.

Bên dưới là một video trong bộ video này.