The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 2nd Edition

The Media Handbook, A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research and Buying, 2nd Edition
  • Tác giả: Helen Katz
  • Edition: 2nd
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.