Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity, 4th Edition, Kevin Lane Keller

Strategic Brand Management - Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 4th, Kevin Lane Keller
  • Tác giả: Kevin Lane Keller
  • Edition: 4th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.