Principles of Marketing, 15th Edition, Philip Kotler & Gary Armstrong

Principles of Marketing, 15th edition, Philip Kotler & Gary Armstrong
  • Tác giả: Philip Kotler
  • Edition: 15th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.