Marketing 4.0 – Moving from Traditional to Digital, Philip Kotler

Marketing 4.0 – Moving from Traditional to Digital, Philip Kotler
  • Tác giả: Philip Kotler
  • Edition
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.