Marketing 3.0 – From Products to Customers to the Human Spirit, Philip Kotler

Marketing 3.0 – From Products to Customers to the Human Spirit, Philip Kotler
  • Tác giả: Philip Kotler
  • Edition
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.