fbpx

Market Research

Bộ tài liệu Market Research được biên soạn một cách kỹ lưỡng bởi ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen. Tài liệu này phù hợp cho những người đang tham gia giảng môn Market Research hoặc những người đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực này.

pdf icon (3)Market Research

* Tổng cộng 8 slides

* File pdf