Management Information Systems, 14th Edition, Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon

Management Information Systems, 14th Edition, Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon
  • Tác giả: Kenneth C. Laudon
  • Edition: 14th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.