fbpx

Tài liệu Google Ads

Gồm bộ tài liệu của Google dành cho các đối tác và bộ tài liệu được biên soạn bởi ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen.

Gồm đầy đủ các nội dung như: Search Ads, Display Ads, Youtube Ads, Shopping Ads và Mobile Ads.

Đặc biệt: Tặng kèm tài liệu Tổng quan về Digital Marketing (tiếng Việt)

pdf icon (3)Google Ads

* Tiếng Anh

* File pdf