Essentials of Marketing Research, 3rd Edition, Joseph F. Hair & Mary Wolfinbarger

Essentials of Marketing Research, 3th, Joseph R. Hair, Mary Wolfinbarger Celsi, David J. Ortinau, Robert P. Bush
  • Tác giả: Joseph F. Hair
  • Edition: 3rd
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.