Essentials of Marketing Research, A Hands-On Orientation, Naresh K. Malhotra

Essentials of Marketing Research, A Hands-On Orientation, Naresh K. Malhotra
  • Tác giả: Naresh K. Malhotra
  • Edition
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.