eMarketing, The Essential Guide to Marketing in a Digital World, 5th Edition

eMarketing - The essential guide to marketing in a digital world, 5th edition, Rob Stokes
  • Tác giả: Rob Stokes
  • Edition: 5th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.