Tài liệu Email Marketing

Tài liệu được biên soạn bởi ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen.

Đặc biệt: Tặng kèm tài liệu Tổng quan về Digital Marketing (tiếng Việt)

pdf icon (3)Email Marketing

* Tiếng Việt

* File pdf