E-commerce 2020-2021, Business Technology Society, 16th Edition

  • Tác giả: Kenneth C. Laudon
  • Edition: 16th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.