Digital Marketing Management – A Handbook for the Current (or Future) CEO

Cuốn sách này dành cho những nhà quản lý hoặc sẽ là nhà quản lý và cần nâng cấp kiến thức về digital marketing. Dưới góc độ quản trị chiến lược marketing, nó đặt tiếp thị kỹ thuật số trong bối cảnh của việc lựa chọn chiến lược. Bước đầu tiên trong tiếp thị kỹ thuật số là hiểu công ty và thương hiệu của bạn. Bước thứ hai là làm cho nội dung và website của bạn có thể được tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm. Thứ ba, sử dụng các nền tảng kỹ thuật số, email, mạng xã hội, mobile,… để phân phát các nội dung của doanh nghiệp đến khách hàng.

digital marketing management - a handbook for current and future ceo (introduction)

Các chủ đề trong cuốn sách tập trung vào tầm quan trọng của quản lý dữ liệu và quyền riêng tư. Tác giả thảo luận về cách phát triển một cơ sở dữ liệu và tạo ra một tổ chức đặt chất lượng dữ liệu ở trung tâm của nó. Những thực hành này là quan trọng đối với thành công tiếp thị kỹ thuật số như là nền tảng phân phối. Không có dữ liệu chất lượng, không có chương trình tiếp thị kỹ thuật số nào có thể thành công.

Nội dung:

digital marketing management - a handbook for current and future ceo (introduction)