fbpx

Tài liệu Content Marketing

Tài liệu được biên soạn một cách kỹ lưỡng và đầy đủ về chủ đề Content Marketing bởi ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen.

Gồm đầy đủ các nội dung như: Content Planning và Content Writing

Đặc biệt: Tặng kèm tài liệu Tổng quan về Digital Marketing (tiếng Việt)

pdf icon (3)Content Marketing

* Tiếng Việt

* File pdf