fbpx

Alpha

Giá bán chỉ bằng 50% so với giá trên website của WPZOOM. Đây là giá bán mà WPZOOM hỗ trợ các học viên của WMS theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong năm 2018.

Theme Alpha: Magazine

Xem bản demo ở đây

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây

Giá đã bao gồm:

  • Theme Alpha
  • Hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng (bằng tiếng Việt)
  • Đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày