Advertising and Promotion, An Integrated Marketing Communications Perspective, 11th Edition, George E. Belch & Michael A. Belch

Advertising and Promotion_ An Integrated Marketing Communications Perspective, George E. Belch & Michael A. Belch
  • Tác giả: George E. Belch
  • Edition: 11th
  • Định dạng: pdf
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, hãy thử trả giá cho sự thiếu hiểu biết.

Hãy cân nhắc mua trọn bộ để được giảm giá 50%.