fbpx
strategy & planning

Strategy & Planning

Thiết lập kế hoạch truyền thông, kế hoạch hiệu suất (performance marketing), kế hoạch kết nối và các giải pháp thương mại điện tử tổng thể. Chúng tôi làm điều này dựa trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuyên sâu về hành vi người dùng mà chúng tôi có được.

Kế hoạch truyền thông

Lên kế hoạch truyền thông marketing tích hợp để tiếp cận khách hàng và đạt mục tiêu của doanh nghiệp.

Kế hoạch hiệu suất

Lên kế hoạch performance marketing để thiết lập các KPIs cho từng giai đoạn và hạng mục của chiến dịch.

strategy & planning (1)

Kế hoạch kết nối

Lên kế hoạch kết nối các hoạt động marketing và các kênh bán hàng để tối đa doanh thu cho doanh nghiệp.

một số khách hàng của chúng tôi

close

TÀI LIỆU MARKET RESEARCH

Được biên soạn kỹ lưỡng và chỉ dành riêng cho học viên tại Công ty Cổ phần WMS

Thông tin khóa học Nghiên cứu thị trường