marketing budget planning

5 bước để hoạch định ngân sách marketing

Bạn không thể hoạch định ngân sách marketing nếu bạn không biết công việc kinh doanh của mình sẽ đi đến đâu.

Sự khác biệt giữa market research và social listening

Với những đặc điểm và ưu nhược điểm như vậy, thì có thể thấy market research và social listening đều cần thiết cho các doanh nghiệp.

branding strategy guideline

Hướng dẫn xây dựng chiến lược thương hiệu

Xây dựng thương hiệu (branding) là công việc đòi hỏi chất xám cao, khoa học lẫn nghệ thuật. Nó cũng là công việc mang tính tập thể, đòi hỏi sự tham gia của nhiều đối tượng liên quan, và phải “nhất quán”.

branding vs marketing

Branding là gì? Khác biệt giữa Branding vs Marketing?

Thương hiệu (brand) định hướng cho các hoạt động marketing. Ngược lại, marketing giúp xây dựng thương hiệu.

Quảng cáo không hiệu quả, tại sao?

Hàng ngày, trong quá trình làm việc với các khách hàng của mình, cũng như tham gia giảng các khóa về marketing nói chung, digital marketing nói riêng, mình hay nghe các câu than vãn kiểu “Tôi chạy quảng cáo không hiệu quả”, “Tại sao quảng cáo không hiệu quả vậy?”

4 bước để phát triển ý tưởng lớn (big idea)

Việc tạo ra một ý tưởng lớn (big idea) là một phần cơ bản trong việc phát triển một chiến...

customer purpose

Nhận biết mục đích của khách hàng là chìa khóa để tăng trưởng

Các chiến lược tăng trưởng hướng tới mục đích, lấy khách hàng làm trung tâm, dựa trên trải nghiệm, dữ liệu lớn/AI và mở rộng quy mô công nghệ đòi hỏi những tư duy mới hơn nhiều so với các bộ công cụ (toolsets) hoặc bộ kỹ năng (skillsets) mới.

content marketing (1)

[Content Marketing] Part 02: Nguyên tắc xây dựng nội dung

Có 3 thứ định hướng cho việc phát triển nội dung, đó là thương hiệu, khách hàng và USP (unique selling point, tạm dịch là điểm khác biệt).

content marketing (1)

[Content Marketing] Part 01: 3 đặc điểm của một content hay

Những nội dung chất lượng, có giá trị và giàu cảm xúc sẽ giúp khách hàng tin tưởng vào công ty, cũng như sản phẩm của chúng ta. Nó giúp chúng ta nổi bật trong đám đông các đối thủ cạnh tranh.

truyen thong noi bo (internal marketing)

Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ

Bên dưới là 7 lý do giải thích tại sao truyền thông nội bộ (internal communication) là chức năng chính trong doanh nghiệp và quan trọng hơn bao giờ hết.