Phân tích nhân tố khám phá EFA là gì?

efa01

Phân tích nhân tố (EFA - Exploratory Factor Analysis) là tên chung của một nhóm các thủ tục được sử dụng chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Trong nghiên cứu, chúng ta có thể thu thập được một số lượng biến khá lớn và hầu hết các biến này có liên hệ với nhau và số lượng của chúng phải được giảm bớt xuống đến một số lượng mà chúng ta có thể sử dụng được. [caption...

Xem thêm

Những sai lầm thường gặp trong nghiên cứu thị trường

market-research-mistakes

Nghiên cứu thị trường là một hoạt động cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu về thị trường và khách hàng. Nghiên cứu thị trường cũng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, cũng như nhìn nhận ra những cơ hội mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược và kế hoạch cho việc nghiên cứu thị trường, tránh việc thực hiện một cách tùy tiện để có thể mắc phải...

Xem thêm

  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.